Model de proces verbal de predare – primire

Mai jos aveti un exemplu de proces verbal de predare-primire a diverselor bunuri sau materiale intre doua persoane sau societati.

Proces verbal,

 

Incheiat astazi 11.06.2011 intre NUME_1 (urmat de datele de identificare, adresa, cnp, serie si numar CI ) si NUME_2 (urmate de datele de identifcare), procedand primul la predarea iar secundul la primirea urmatoarelor bunuri/materiale astfel:

- primul material predat

- al doilea material predat

- bun predat

- al doilea bun predat, etc….

Daca pentru bunurile/materialele predate s-a achitat o suma de bani se adauga si urmatorul paragraf:

Prin prezentul proces verbal se atestă faptul că NUME_1 a furnizat lui NUME_2 bunurile/materialele de mai sus, precum și faptul că, NUME_2 a achitat contravaloarea lor.
Am predat,                                                                                    Am primit,
Numele si semnatura                                                                     Numele si semnatura

 

Daca procesul verbal este intre doua societati NUME_1,NUME_2 reprezinta numele societatilor, urmate de datele de identificare ale societatilor, iar in loc de semnatura se pune stampila societatii.